ספרים

   

תפילת נשים

 
 

תפילת נשים - תפילות וטקסים

את התפילה חיבר הרב אבן-ישראל בעקבות פניית כמה רווקות בעניין, וזו לשונה:

תפילת הרווקה

רבונו של עולם, 

אתה פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. הפעם אני מבקשת שתמלא רצוני לא בעושר וכבוד, אלא מלא רצוני ובקשתי למצוא לעצמי הַשְלָמָה - את בן הזוג הראוי לי. אני מתפללת לפניך שתזמין לי במהרה, בקרוב ממש, שאֶמָּצֵא ושאֶמְצָא בן זוג שישלים את הווייתי, שייתן לי מחלקו, כדי שאוכל לתת לו מחלקי.

אנא, הַמְצֵא לי מי שאוכל לקשור עמו את חיי בקשר של קיימא, אהבה ואחווה, רעות וקִרְבָה. אנא, עזור לי לבנות בית ולהיות בית לִבְחִירִי, ואני אשתדל שיהא בית זה ביתי וביתך, שאוכל לבנות בו חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים, לעצמי, לבן זוגי, ולכל הַגְּדֵלִים בו. 

וברחמיך וחסדיך הענק לי את הכלים לבנות בית הראוי לשמך. בית שיהיו בו אושר ושלוה, מנוחת הדעת והרחבת הדעת. בית שיוכל להכיל בתוכו עליצות ורצינות, הבנה ותמימות, רווחה והסתפקות. בית שיהיה בו מעיין של חיים לשתות ולהשקות ממנו לאחרים. 

האם אני מבקשת רב מדי? הלא אתה בְרַאְתָנִי וִיצָרְתָני. נתת בי את נשמתי ועִצַבְתָ את גופי. נטעת בי חלומות והענקת לי פשרויות. אתה הוא הַמְחוֹלֵל וְהַמֵּקִים, ובידך נפש כל חי. ועל אשר בְּרַאְתָנִי וְעַשִיתַנִי- הרי אני מבקשת ממך להשלים ולהגשים, לקבל חיים ולתת חיים.

אנא, חושה נא ואל תאחר. 

לכתבה ב-YNET על תפילת הרווקה

   

תפילת נשים - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים
פסיפס נשי של
תפילות וסיפורים

ביקורות וסקירות

שלחו שאלות והערות

שתפו בתפילות וטקסים


לרכישת הספר:

ידיעות ספרים

סטימצקי

צומת ספרים

לרכישת הספר מחו"ל:

רכישת הספר תפילת נשים מחו"ל
 

 
 

                                                                                                                                                                 דוא"ל לפניות הגולשים