מאמרים

   

תפילת נשים

 
 

שרשה לה פאם - גם ביהדות
ד"ר עליזה לביא, מתוך ידיעות אחרונות

כל כבוּדה בת מלך פנימה – זה היה המוטו המרכזי ביחסה של היהדות לאשה. למוטו הזה שני מרכיבים: האחד, האשה היא בת-מלך הראויה לכבוד. השני, הכבוד הוא בגבולות המרחב הפרטי בלבד.

אלא שהמציאות משתנה, גם בחברה הדתית ובוודאי בחברה הדתית-לאומית על זרמיה. יותר ויותר נשים ממלאות תפקידים ציבוריים, רוחניים וקהילתיים מעבר לתפקידים ולמשלחי היד המסורתיים, וגם מעבר לתחומים חדשים עתירי הכנסה בפרנסת הבית. יש נשים דתיות בפוליטיקה, באקדמיה, בגופים ציבוריים ומקצועיים, בעלות טורים ויוצרות.

אלא שרובו המכריע של הציבור בישראל אינו מודע כלל לשינויים אלו. אם טוענים כלפי הציבור הדתי (ובעיקר החרדי) שהוא סגור בעולמו שלו ואינו מתעניין במה שמתרחש מחוצה לו, אמירה זו נכונה שבעתיים בנוגע לידע בכיוון ההפוך.

חלק מהאחריות מוטלת על התקשורת, המתיימרת להיות פלורליסטית ונאורה אך שבויה בתפיסות שעבר זמנן. מובילי דעת ודעה בתקשורת הישראלית (שרובה ככולה כפי שחוזרים ומוכיחים מחקרים היא גברית-אשכנזית-חילונית ממרכז הארץ), מתבוננים על המגזר הדתי כגוף אחיד, מאובן ומקובע. שגרת הסיקור שהונחלה מתעלמת מהתפתחויות חשובות המתרחשות בחברה הדתית.

כך נוצר מצב בו נעדר מהשיח הישראלי משקלן הגובר והולך של נשים גם בשיח הפנים-דתי על גווניו וזרמיו, ונאלם קולן גם במרחבי הקונפליקט הישראלי-יהודי. הציבור החילוני, כבדרך שגרה, מסתכל על רבנים כעל מנהיגים בלעדיים של הציבור הדתי. ובכך חוטא פעמיים לאמת. פעם אחת – משום שיש מנהיגים ומורי דרך נוספים, גברים, שאינם רבנים. פעם שנייה – בהתעלמותו מנשים ומפועלן.

האם הישראלי הממוצע יודע, למשל, על ארגוני "קולך", ו"אמונה" המאגדים שורה של נשים בעלות ידע ודעת ושומע, ולו לעיתים, גם את קולן בסוגיות שעל הפרק? האם הוא מאזין לתלמידות-חכמות העומדות בראש מדרשות ומוסדות חינוך המתבטאות בנושאים שעל סדר היום? כמו לטוענות רבניות המופיעות בבתי-הדין? האם הוא יודע על מעורבות נשים במאבק על הגיור? סביר להניח שלא.

ככלל ניתן לומר, כי השיח הציבורי בישראל אוהב אבחנות חדות ולפיכך גם מקצין אפיונים, עמדות וסטריאוטיפים. כל עוד תימשך ההתעלמות התקשורתית והציבורית מהתפתחויות בציבור הדתי, תוצג תמונה מעוותת וחסרה שלו ותעמיק את השסע בין דתיים לחילוניים ובין ימין לשמאל. יותר מכך: היא תחליש את מעמדן של נשים דתיות, הפועלות לשינוי, למען חברה בריאה ומוסרית יותר ולסדר יום חדש.

אכן, קטטות מוכרות יותר ונאומים מתלהמים עושים כותרות, אך לכלים החברתיים של המרחב הציבורי ובוודאי למי שמארגן יוזמות ציבוריות יש לא רק פן מסחרי. יש להם גם תפקיד ציבורי, והם גם מחויבים לאמת.

הנה אתגר: בואו נראה מי מארח, ולא על תקן של "דתיית מחמד", נשים דתיות משכילות ובעלות דעות עצמאיות, כפרשניות וכמרחיבות-שיח, כמנהיגות וכמודל חיקוי ראוי. או שמא הרבה יותר נעים לדבוק בסטריאוטיפים הישנים.

ד"ר לביא מרצה במחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן.

   


פסיפס נשי של
תפילות וסיפורים

ביקורות וסקירות

שלחו שאלות והערות

שתפו בתפילות וטקסים
והרשות נתונה, ערוץ 10
צהרי שישי וערבי חג
בשעה 13:30


למידע על התוכנית

 
 

                                                                                                                                                                 דוא"ל לפניות הגולשים