מאמרים

   

תפילת נשים

 
 

י"ז בתמוז - ההזדמנות האחרונה
ד"ר עליזה לביא, מתוך
nrg

י"ז בתמוז הוא היום הפותח את שלוש שבועות הפורענות המגיעים לשיאם בתשעה באב - יום האבל הלאומי.
במסכת תענית מעמידה המשנה זה לצד זה את י"ז בתמוז ואת תשעה באב ומציינת ביחס לכל אחד מהם חמישה אירועים שאירעו בו. בי"ז בתמוז שבר משה את הלוחות, הובקעו חומות ירושלים (בית שני), בטל התמיד, העמד צלם בהיכל ושרף אפוסטמוס את התורה. בתשעה באב, לעומת זאת, חרבו שני המקדשים, נגזר על יוצאי מצרים לא להיכנס לארץ עקב חטא המרגלים, חרבה ביתר ונחרשה העיר.
הקו המאבחן, בין אירועי י"ז בתמוז לאירועי תשעה באב, נמתח בין שני קצוות. בקצה האחד - ממוקם משבר עמוק בעל יכולת יכולת לחולל שינוי חיובי. ומהצד האחר - מוצב משבר חורבני המביא לאבדון. אירועי י"ז בתמוז משקפים חוויה קשה הדורשת הכרעה, אך בד בבד קיימת אפשרות ליוזמה, לעשיה ולהתאוששות לאומית. לעומתם, אירועי תשעה באב מבטאים חורבן סופי ושבר חסר-תקנה. ואכן בחלק מחמשת אירועי י"ז בתמוז נותב המשבר לנקודת מפנה והביא בעקבותיו סיכוי והזדמנות. כך שבירת הלוחות לאחר חטא העגל, שיכלה להתדרדר לחיסול העם וייעודו הרוחני, שמשה מנוף לפעולה רוחנית נמרצת, שהובילה לטיהור המחנה ולקבלת הלוחות השניים. כך גם מפעלותיו של אפסטומוס היווני, שיכלו להסתיים בהשתלטות הרוח היוונית על העם היהודי, היוו מצע ותמריץ לגיבוש הלאומיות היהודית של ימי בית-שני.
אמנם, לא כל האירועים שהתרחשו בי"ז תמוז הובילו אכן למימוש הסיכוי. הבקעת חומות העיר וביטול התמיד לא היו נקודת מפנה, אלא הוו שלב נוסף בהתדרדרות שהובילה לחורבן הבית. החוט המקשר - בין המקרים בהם הפך משבר להזדמנות בת-מימוש - הוא קיום הנהגה ראויה בעלת אחריות לאומית הפועלת לשינוי. לעומת זאת, באותם ימים קודרים- ימי סוף בית שני, כאשר בטל התמיד והובקעו חומות העיר - נעדר העם מנהיגות של ממש. בקרב רבים שררו חילוקי-דעות מרים ושנאת-חינם. מציאות קשה שבה פעלו אף כנופיות טרור פנים-יהודיות. נסיבות אלו מנעו כל יכולת לנצל את המשבר החריף למפנה חיובי, והובילו לחורבן ולשמד.

בתקופה האחרונה מצוי המפעל הציוני ברגע משבר מהחמורים בתולדותיו. אין מדובר באיום חיצוני, אלא במשבר פנימי רב-חזיתות, שהסלמתו עלולה להוביל לנזק בלתי-הפיך. החזיתות החשופות ביותר הן השסע בין המחנות והשבר הדמוקרטי.
ההתנתקות, שמשמעותה עקירת ציבור של אלפי אנשים מאדמתם, ביתם ופרנסתם נתקלת בקרב חלקים נרחבים בציבור הישראלי במשיכת כתף אדישה. ובחלקים מסויימים אף בגילויי עויינות וניכור כלפי המתיישבים. החמלה האנושית והטבעית כלפי הנעקרים כפפה עצמה בפני המחלוקת הפוליטית בין המחנות ונעלמה.
נוסף לכך, אנו עדים בימים אלו למדיניות שלטונית עקבית המונעת מציבור שלם לזעוק את זעקתו, כנגד החלטת ההתנתקות. השלטון על זרועותיו נוקט בצעדים בעלי תוקף משפטי-פורמלי אך חסרי תוקף מוסרי-חוקתי, שמטרתם היא בלימת זכות המחאה. זכויות האזרח הבסיסיות הפכו לכלי משחק במחלוקת הפוליטית. אבירי חירויות הפרט, הנוהגים לשאת קולם ברמה כנגד כל פגיעה בזכויות האזרח, ממלאים עתה את פיהם מים. הכפפת חירויות היסוד האזרחיות לתפיסת העולם הפוליטית-אישית, היא גלישה במדרון חלקלק לכיוון טוטליטרי.
חזיתות משבריות נוספות ניצבות בלב הזרם הלאומי דתי. ציבור זה, שראה בממלכתיות הישראלית את עמוד התווך של השקפת עולמו האידיאולוגית, מוצא עצמו עתה בעימות ישיר מול תפישה זו, ומול מייצגה - צה"ל.
עד כה, הגיע עימות זה לקריאה חוזרת ונשנת של מנהיגים רוחניים ומעצבי דעת קהל לחיילים ולמפקדים להמנע ממילוי פקודות הנוגעות להתנתקות. תופעה שרק לפני תקופה קצרה לא היה ניתן כלל להעלותה על הדעת. משבר זה, עלול להחמיר להתנגשות כללית בין הציבור הדתי-לאומי לבין ההנהגה הנבחרת. מציאות שהשלכותיה עלולות להוביל לתפנית אידיאולוגית בקרב ציבור זה, שעיקרה ביטול המחוייבות המוחלטת למדינה ולמוסדותיה.
ניתוח שורשי המשברים שתוארו, כמו משברים פנימיים נוספים בחברה הישראלית, מלמד כי חלק נכבד מחומרת המשבר נובע מחוסר נכונות של כל אחד מהצדדים להאזין לרעהו, לכבדו, ולנסות ללא לאות להגיע להבנה משותפת מתוך הערכה הדדית ואהבת חינם.
המשברים בהם מצויה ההחברה הישאלית מצויים עדיין בשלב ה-י"ז תמוז שלהם, כלומר, בשלב בו ניתן עדיין להשתמש במשבר כבסיס למפנה וכמצע לשינוי ולתחדשות. תנאים הכרחיים לכך, הם מנהיגות נחושה ונכונות לאומית. כאשר המנהיגות אינה קיימת, על העם עצמו להכפיל ולשלש את נכונותו להחלץ מהמשבר. העמקת ההדברות, רצון טוב וכבוד הדדי הם מתכון רב שנים מומלץ ומבטיח.

ד"ר לביא מלמדת במחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן, חברת הנהלת קולך.

   


פסיפס נשי של
תפילות וסיפורים

ביקורות וסקירות

שלחו שאלות והערות

שתפו בתפילות וטקסים
והרשות נתונה, ערוץ 10
צהרי שישי וערבי חג
בשעה 13:30


למידע על התוכנית

 
 

                                                                                                                                                                 דוא"ל לפניות הגולשים