ביקור משלחת הנשיא הצ’כי

ביקור משלחת הנשיא הצ’כי

כיושבת ראש אגודת הידידות ישראל – צ’כיה, אני מבקשת לברך את ממשלת צ׳כיה על העמידה האיתנה לצד ישראל.

בחירתה של צ’כיה לחגוג את היום הלאומי – 100 שנים לעצמאות צ’כיה בירושלים, מלמדת אותנו על הקשר העמוק וההשקעה ביחסים עם ישראל.

מספר שיא של 53 חברי פרלמנט צ׳כי באגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל – צ׳כיה. כמעט רבע מחברי הפרלמנט. קשר מיוחד. תוצאה של שיתוף הפעולה הפורה בין הפרלמנטים. כיו״ר אגודת הידידות של כנסת ישראל אני מודה לנשיא הרפובליקה של צ׳כיה מילוש זיימאן ידיד אמת של ישראל – על הכרזתו הנחרצת בדבר ההכרה בירושלים כבירת ישראל.
״אני יהודי״ אמר לנו בנאומו במליאה.

פתיחת הבית הצ׳כי בירושלים, ביום החג הלאומי הצ׳כי היא שלב לקראת מעבר השגרירות מת״א לירושלים

2019-01-12T18:57:34+00:00