הצעת חוק ברית הזוגיות

הצעת חוק ברית הזוגיות

– לפני שלושה שבועות עמדתי כאן והפצרתי בכם להצביע בעד ביטול ס'7 בחוק הנישואין המאיים במאסר של שנתיים על מי שלא מתחתן ורושם את נישואיו ברבנות. אתם הצבעתם נגד והשארתם סנקציה פלילית על דת.

– היועץ המשפטי של הכנסת, אייל ינון, בתגובה לעתירה כנגד ס'7, טען כי המצב החוקי הקיים מאפשר טקסי נישואין פרטיים, שלא על ידי מסדר נישואין מורשה מטעם הרבנות. לגישתו, די בדיווח לרבנות על נישואין פרטיים שנערכו כדין תורה כדי לצאת מגדרי העבירה.

– אם כך פסק היועץ המשפטי שלנו, מי אנחנו שנתנגד?! הצעת חוק ברית הזוגיות שאני מעלה היום להצבעה מתכתבת עם דברי היועץ המשפטי.

– מספר נתונים מעניינים: (מתוך מחקר עדכני של ארגון פנים)-

* בשנתיים האחרונות נרשמה ירידה של 8% במספר הזוגות הנישאים ברבנות. אם מסתכלים על פי לוח השנה העברי (עד לראש השנה) מדובר בשנתיים האחרונות על ירידה של 11% .
* לפחות 2,434 טקסי נישואים יהודיים פרטיים נערכו בשנת 2017 בישראל- גידול של 8% בנישואים הפרטיים לעומת שנת 2016!
* הירידה הניכרת ביותר של זוגות שנשאו ברבנות הייתה בעיר תל אביב- בה נרשמה ירידה של כ-15% בין השנים 2016 ל-2017
* מהתפלגות הנישאים בחתונות היהודיות הפרטיות שנערכו בשנת 2017- 55% מהם חילונים אידיאולוגים, 33% יוצאי ברית המועצות, 8% להט״בים ו- 4% פסולי חיתון.
* למעלה ממחצית הנישאים בחתונה פרטית בוחרים בדרך זו, למרות שמצד הרבנות והחוק אין מניעה שיינשאו באמצעות הרבנות.
* ישנה עלייה הדרגתית בכל שנה במספר הזוגות הנישאים בחו"ל – בעיקר בקפריסין.

– אנחנו נמצאים כיום בשעה גורלית. אזרחי המדינה, אוהבי ישראל, ובמקרים רבים אוהבי יהדות בכל נימי נפשם בוחרים, מרצון או מכורח הנסיבות, שלא להתחתן ברבנות.

– המציאות בישראל מביאה היום רבים לידי מצב שאין באפשרותם להינשא ע"י הדין הדתי. זוגות אלה, שאינם יכולים למסד חיי משפחה על פי הדין דתי, מוצאים עצמם ללא כל חלופה אזרחית, מצב הפוגע בחייהם הפרטיים והאישיים ומונע מהם זכות בסיסית של הקמת משפחה באופן רשמי המוכר ע"י המדינה.

– מדי שנה אלפי אזרחים נאלצים לצאת ולהתחתן בחו"ל, או להתחתן ע"י רבנים רפורמיים וחלופות דומות, ולבסוף להיוותר ללא מעמד וזכויות. במצב הנוכחי מדינת ישראל מתעלמת לחלוטין מהמצוקה של אלפי נשים וגברים.

– הצעת חוק ברית הזוגיות שלי, תאפשר לכל אדם חופש בחירה בין מסלול אזרחי למסלול דתי, ותאפשר שוויון זכויות מלא בין זוגות שבחרו בברית הזוגיות האזרחית, לבין זוגות שבחרו במסלול הדתי- גם מבחינת דין ומשפט. זאת מבלי לפגוע במעמדם או באופיים של הנישואין והגירושין הדתיים.

– ברית הזוגיות היא הסכם אזרחי לחיים משותפים של שני בני אדם ומאפשרת לכל מי שחפץ בכך לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית מוכרת על פי חוק.

– אין בה התרסה נגד או מאבק בנישואים הלכתיים. היא אינה פוגעת במסורת היהודית או בסמכות הרבנות, אלא מציעה חלופה לזוגות המנועים מקשר נישואין באמצעות הרבנות לחיות יחד באופן משמעותי, מבלי לאבד את זכויותיהם האזרחיות מול המדינה.

– העליתי את הצעת חוק ברית הזוגיות 3 פעמים רק בכנסת הזו!

– כשמדינה ריבונית, דמוקרטית, יהודית – שולחת את אזרחיה לקנות כרטיסי טיסה, ולחפש את עצמם בחוץ לארץ – היא בוגדת באזרחיה.

– פסולי חיתון לא יכולים להתחתן על פי ההלכה ברבנות – מה יותר טבעי מלאפשר להם לבוא בברית זוגיות? ומה יותר אבסורדי מלשלוח אותם לחפש את עצמם בגולה? מה מרגיש אותו אזרח כלפי מדינתו – שאומרת לו לא למסד את אהבתו בגבולות ישראל?

– אבל מה שהכי מכעיס – זה שאין לאבסורד הזה שום צידוק. ההסבר לכך לא נמצא במחוזות ההיגיון הבריא, אבל גם לא נמצא במחוזות ההלכה. אותם 'פסולי חיתון', או ממזרים, או אלו שלא רוצים או לא יכולים- יטוסו לקפריסין, ישובו ארצה, ומשרד הפנים ירשום אותם כנשואים.

– בכל שנה הולך וגדל מספר הזוגות הבוחרים להתחתן בחוץ לארץ. בשנת 2015 דיווחו כ-9,300 זוגות על נישואין בחו"ל. להם יש להוסיף את המספר העצום של אנשים הבוחרים שלא להינשא כלל, וחיים כידועים בציבור. מספר האנשים שיינשאו ברבנות, רק כי אין להם אופציה אחרת בגבולות המדינה, קטן והולך- ולא ירחק היום בו יגיע לאפס.

– ההתנגדות לברית הזוגיות אינה רק מופרכת מבחינה הלכתית ומעשית, היא גם נגועה בצביעות. כבר כיום מנהלים החרדים פנקסי נישואין נפרדים מאלה של הרבנות הראשית, ובפועל לעולם אינם נכנסים בקשרי נישואין עם בנים ובנות למשפחות חילוניות.

– ישראל היא הדמוקרטיה היחידה שאינה מאפשרת לערוך בתחומה נישואין אזרחיים, וכמעט הכל, כולל דתיים רבים, מבינים כי זהו מצב בלתי נסבל. מאות אלפי אנשים: ממזרים, פסולי חיתון, חד-מיניים וגם כאלה שהתאהבו בבני דת אחרת- אינם יכולים להינשא בגבולות המדינה. זוהי שלילה של חרות בסיסית ופגיעה חמורה בעקרון השוויון.

– אבל יש כאן משהו גדול מכך. יש כאן פגיעה איומה במעמדה של היהדות, במדינה היהודית. כי ציבורים הולכים וגדלים, מכל המגזרים – חילונים, מסורתיים ודתיים – מצביעים ברגליים.

– אז הם הולכים ומחפשים חלופות אחרות. ומה הם מגלים? אלו הרוצים להתחתן בטקס אורתודוקסי, כדת משה וישראל, מגלים את החרפה בספר החוקים שגוזרת שנתיים מאסר למי שיקיים טקס אורתודוקסי מבלי להירשם ברבנות (כמו במקרה הרב הקונסרבטיבי דב חיון).

– אבסורד בעיני שמדינה שולחת מדי שנה אלפים מצעיריה להתחתן בחו"ל ומונעת מהם למסד זוגיות בארצם. זה לא רק לא הוגן, ופוגע בהם כלכלית. זה לא יהודי ולא ציוני.

– אני משוכנעת שברית הזוגיות ומתן חופש לכל זוג לממש את אהבתו תחזק את מעמד היהדות בקרב ציבורים רבים, תשקם את אמון הציבור במערכת, ותסייע בצמצום המתחים הקיימים בין קבוצות שונות בחברה.

– ב-1965 התפרסם ראיון עם הרב סולובייצ'יק לגאולה כהן במעריב. הוא אמר שם שלדעתו ניתן לבטל את החובה להינשא ברבנות, ושגם אם נעשה כך – למעלה מ-80 אחוז היו בוחרים להינשא כדת משה וישראל. עוד הוא אמר כי אם ההלכה הייתה עומדת לבחירה מתוך חופש דתי – לא היה לה שום מתחרה אמיתי. זה היה נכון אז, זה נותר נכון היום. ולרב סלובייצ'יק יש עמיתים וממשיכים רבים, סמכויות הלכתיות חשובות, שממשיכות את הלך המחשבה הזה.

– וכך כתב הרב יובל שרלו: "ככל שיהיה יותר קשה להתגרש, ככל שיהיו יותר פסולי חיתון, ככל שרשימת המסורבים והמסורבות תגדל, ככל שבתי הדין לא יכירו בהסכמי קדם נישואין העשויים כראוי על פי ההלכה, ועוד – כך תגבר ההתנערות מנישואין כדת משה וישראל ולהפך. ועל כן – הוא מטיל אחריות גדולה על בתי הדין בגישתם לכלל הנושאים של סדר יומם.

– ו"במרחב החקיקתי", ממשיך הרב יובל וכותב: "צריך לכונן שני מסלולים של הכרת המדינה: מסלול החתונה דרך הרבנות יהיה המסלול הראשי. ובמקביל אליו, יתקיים מסלול משני של נישואים אזרחיים שיוכל להיות מופעל במקרים מסוימים.

– העיקרון על פיו מונחית הצעת חוק ברית הזוגיות: מעמד הרבנות יישמר, ובצידו יוקם מסד משפטי-אזרחי מקביל, עבור אותם אלו שלא יכולים להינשא כהלכה ברבנות.

– בעקבות זאת, אם לחזור לדבריו של הרב שרלו: "קיומן של שני המסלולים יעשה טוב גם לעולם הרבני. הוא יכריח אותו לצאת למרחב הציבורי ולכונן רצון ותשוקה להקים בית בישראל כדת משה וישראל. והוא גם יוריד את מפלס השנאה בקרב הציבור כלפי מוסד הרבנות"

– ברית הזוגיות היא ביטוי מובהק למהותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. ההצעה תשמור על המסורת היהודית וסמכויות הרבנות מצד אחד, ותייצר חלופה ראויה ושוויונית עבור אלפי ישראלים שאינם יכולים או רוצים למסד את אהבתם במסגרת הדתית, מן הצד השני.

– שימו לב לנתון המדהים הבא (בסקר שביצעו מכון סמית ומכון יאפא סקרים עבור עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון): 72% אחוז מהציבור היהודי במדינת ישראל – תומך בנישואים אזרחיים. 72% מהציבור היהודי מסכים עם האמירה כי "לכל תושב בישראל יש זכות להינשא בארץ עם מי שהוא בוחר, בדרך שבה יבחר, ועל פי אמונתו".

– הנתונים האלו מוכיחים את מה שכולנו כאן מבינים כבר מזמן: שמדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן סותרת את רצון רוב הציבור. שרוב מוחלט בציבור כועס מאוד על ההשתלטות העוינת על היהדות שהכירו מבית אבא ומבית סבא. שרוב מוחלט כועס על כך שמיעוט מחמיר כופה את רצונותיו על הכלל- בנישואים, בחוק המרכולים, בפגיעה במתגיירים, ובמונופול הכשרות.

– אני קוראת לכם, חברות וחברי כנסת, יש לכם הזדמנות לתקן את העוול. יש לכם הזדמנות להגשים את רצון הציבור שבחר בכם.

– אם עתיד היהדות במדינת ישראל חשוב לכם, הצביעו בעד החוק שלי. הקשיבו לצו מצפונכם ותצביעו כי אכפת לכם שהעתיד פה יהיה יותר טוב.

2019-04-16T14:58:19+00:00

להזמנת הרצאות שלחו הודעה

ליצירת קשר או להזמנת הרצאות אנא חייגו 03-7208856 או השאירו פרטים ונשיב בהקדם האפשרי


    To book a speaking engagement with Dr. Aliza Lavie please leave your details below