עליזה לביא יום מיוחד בכנסת – מיזמים קהילתיים וטכנולוגיים למניעת אלימות – מונעים את האסון הבא

עליזה לביא יום מיוחד בכנסת – מיזמים קהילתיים וטכנולוגיים למניעת אלימות – מונעים את האסון הבא

2021-02-21T17:50:07+00:00