הישגים: חברת הכנסת עליזה לביא

Home/הישגים: חברת הכנסת עליזה לביא
הישגים: חברת הכנסת עליזה לביא 2019-04-16T16:58:53+00:00

מה השגנו?

ח”כ ד”ר עליזה לביא

ח”כ עליזה לביא היא יו”ר ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות, חברה בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בוועדה לפניות הציבור, בוועדת האתיקה (מ”מ), בוועדה לענייני חוץ וביטחון (מ”מ). כ”כ עומדת לביא בראש מספר שדולות בכנסת ובהן שדולת עם דת ומדינה, השדולה למען החיילים הבודדים, השדולה למאבק בדה-לגיטימציה של ישראל, השדולה למען הסטודנטים וההשכלה הגבוהה. בנוסף, מכהנת כיו”ר המשלחת למועצת אירופה מטעם הכנסת,  יו”ר אגודת הידידות הפרלמנטרית של ישראל-נורבגיה ויו”ר אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-צ’כיה.

הישגי חקיקה

כנסת 20

 1. אושר בקריאה שלישית: חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס’ 2) (הרחבת הגדרת אלימות מילולית): החוק מרחיב את ההגדרה של אלימות מילולית כך שתכלול גם פרסום, בכל אמצעי שהוא, כלפי איש צוות מסוים במוסד רפואי, או עובד רווחה מסוים, בנסיבות שבהן אותו פרסום עלול להביא לעשיית מעשה אלימות פיזית נגדו או לפגיעה בגופו.
 2. אושר בקריאה שלישית: חוק הלידות השקטות: יולדת שילדה ב”לידה שקטה” (לידת עובר ללא רוח חיים) תזכה לאותם תנאים של יולדת בלידה רגילה, לרבות מענק לידה, דמי לידה וזכאות לחופשת לידה. החוק מתקן את הפער בין ההגדרה החוקית להגדרה הרפואית, כך שיולדת תקבל הכרה כבר מהשבוע ה-22. ההצעה תאפשר לזוג את הזמן והכלים להתאוששות והתמודדות עם הקושי הפיזי והנפשי.
 3. אושר בקריאה שלישית: חוק זכויות החולה (תיקון מס’ 9) : ביטול הצורך בהסכמת הורה שהורשע בביצוע עבירות מין או אלימות כלפי הילד, לצורך מתן לטיפול רפואי לילד. טרם התיקון, ילד נדרש באישור שני ההורים לצורך קבלת טיפול רפואי, גם במקרה בו אחד ההורים הורשע בתקיפת הילד.
 4. אושר בקריאה שלישית: דמי לידה לעצמאיות : החוק מתקן את האפליה בחישוב דמי הלידה לנשים עצמאיות בהשוואה לעובדות שכירות. טרם החוק– החישוב לדמי הלידה התבסס על הכנסתה החודשית ב-3 חודשים טרם הלידה. בתקופה הסמוכה ללידה מטבע הדברים נאלצות נשים לצמצם בהיקף עבודתן, כך שהיא אינה משקפת נאמנה את שכרן לצורך חישוב דמי הלידה. החוק יאפשר לעצמאית לבחור כי השכר הקובע יחושב לפי הכנסות התקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובכך תסייע לנשים עצמאיות בתקופה קריטית בה הכנסתן נפגעת.
 5. אושר בקריאה שלישית: חוק כלי הירייה (תיקון – הגבלת גיל למתן רישיונות לכלי ירייה): נשים תוכלנה לעבוד במשרות הדורשות נשק כבר עם שחרורן – החוק מוריד את גיל הרישיון לכלי נשק מגיל 21 לגיל 20 כדי שגם חיילות משוחררות יוכלו לעבוד בחברות אבטחה מיד עם שחרורן מצה”ל.
 6. אושר בקריאה שלישית: חוק הרשויות המקומיות (בחירות): גם אסירים יוכלו להשתתף בבחירות לרשויות המקומיות. החוק יאפשר לראשונה הצבעת אסירים בבחירות לרשויות המקומיות, בדומה לבחירות הכלליות לכנסת. החוק קובע כי אסיר הנתון במשמורת בית הסוהר או עציר המוחזק במקום מעצר ביום הבחירות יהיה רשאי להצביע בבחירות הכלליות לרשויות המקומיות בקלפי לאסירים שיקבע שר הפנים, בבית הסוהר או במקום המעצר שבו הוא נמצא או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו המקום.
 7. אושר בקריאה שלישית: חוק הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות אישה השוהה במקלט לנשים מוכות): אישה השוהה במקלט לנשים מוכות מעל 30 ימים תהיה זכאית לגמלה מכוח חוק הבטחת הכנסה, ללא תלות במצבה הכלכלי לפני הכניסה למקלט. טרם התיקון, נשים שהגיעו למקלטים יכלו לקבל את הקצבה רק אם היו זכאיות לה קודם לכן, למרות שלעיתים קרובות עצם השהות במקלט פגעה כלכלית בנשים שלא יכלו לצאת לעבוד. החוק יסייע לנשים שחוו את תופת האלימות לפתח עצמאות כלכלית ולהמשיך בחייהן.
 8. אושר בקריאה שלישית: חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס’ 18) התשע”ח – 2018: חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שמי שמקיים את מצוות דתו רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה. התיקון לחוק יאפשר גם לעובד שאינו דתי שלא לעבוד ביום המנוחה הקבוע לגביו, ללא צורך בתצהיר ומבלי שהדבר יהווה עילה לפיטורים או לאי קבלה לעבודה. לחוק נוסף סעיף המאפשר לוועדת השרים להחריג מקומות עבודה בשל טעמים ייחודיים הקשורים באותו מקום עבודה, ואם לדעת ועדת השרים תחולת הסעיף עלולה לפגוע פגיעה משמעותית באותו מקום העבודה. החוק משקף במדויק את המהות של מדינה יהודית ודמוקרטית, שאינה מפלה בין בני אדם בגין השקפתם הדתית.
 9. אושר בקריאה שלישית: חוק בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מספר 4 והוראת שעה): חוק ממשלתי שנחקק בעקבות הצעת חוק פרטית של ח”כ עליזה לביא (תיקון- סמכות בין- לאומית בתביעה לגירושין): החוק הממשלתי שבנדון מבקש להרחיב את סמכותם הבין-לאומית של בתי הדין הרבניים לדון בתביעות גירושין של יהודים, גם כאשר לא מתקיימות בהן הזיקות למדינת ישראל הקבועות כיום בחוק שיפוט בתי דין רבניים. מדובר גם על הסמכות להפעיל סנקציות לאכיפת הגט במקרה הצורך לפי חוק בתי דין רבניים. מטרת ההסדר המוצע לתת פתרון למצבים של עגינות וסרבנות גט שנקלעים אליהם בני זוג יהודים, ובמיוחד נשים יהודיות ברחבי העולם, כאשר אין בידי הערכאות במדינות החוץ הרלוונטיות פתרון מספק. ההצדקה להסדר היא מרכזיותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי וחשיבותה בחיי היהודים בעולם, אל מול חוסר היכולת של נשים יהודיות ברחבי העולם למצוא פתרון לבעיות של סרבנות גט ועגינות.
 10. אושר בקריאה שלישית: חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון מס’ 15), התשע”ט-2018: לפי החוק, בימ”ש הדן בחלופת מעצר למי שנפתחה נגדו חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירת מין, יוכל לקבוע את מניעת העסקתו של החשוד במקומות המוגדרים בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ובהם – עבודה המאפשרת קשר סדיר עם קטינים, אנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית או עם חסרי ישע. כמו כן, המשטרה לא תיתן אישור על אי מניעת העסקה לחשודים בעבירות מין. החוק מבהיר באופן חד-משמעי וברור: מי שחשוד בעבירת מין – לא יעבוד עם קטינים ותמנע ממנו תעודת יושר. אנחנו מחויבים להגן על הילדות והילדים שלנו, ועל משטרת ישראל מוטלת האחריות לפקח על המידע הקיים ברשותה אודות עברייני המין. פגיעה מינית היא צלקת לכל החיים לנפגע ולכל המשפחה, חובתנו ליצור סביבה בטוחה ומוגנת ולמנוע בכל אפשרות את הפגיעה מינית הבאה.
 11. אושר בקריאה שלישית: חוק העונשין (תיקון- זכויות נפגע עבירה לפרסום שמו וזהותו) התשע”ט- 2018: החוק יאפשר לנפגעות ולנפגעי עבירות מין חשיפה מרצון בכלי התקשורת וברשתות החברתיות ללא משוכת בית המשפט וללא האיום בסנקציה פלילית. במציאות עד היום, חוק העונשין קבע כי המפרסם שמו או זהותו של נפגע עבירת מין או של מתלונן כי נפגע בעבירת מין, ללא מתן הסכמתו בפני בית המשפט – דינו מאסר שנה. מדובר בתיקון שמגשר על הפער הקיים ומתאים את החוק אל מול המציאות בשטח. חלפה שנה מאז פרץ קמפיין #metoo, ובמהלכו נראתה עלייה של 230% במספר חשיפת התלונות של נשים שחוו הטרדה מינית. לא נתפסת המחשבה שכל אותן נשים אמיצות שנחשפו בקמפיין נחשבו עד היום בישראל עברייניות. המספרים זועקים את הצורך של נפגעות ונפגעי עבירה מינית לשבור את השתיקה ולקבל חשיפה והכרה חברתית. אנחנו נמצאים בעידן שמעודד חשיפה ותעוזה, ומחובתנו להגן על הנפגעות שלעיתים החשיפה והמסלול הציבורי הוא המוצא האחרון עבורן. כל נפגעת כזו פותחת את הדלת לזו שאחריה, מביאה את הסוגיה לקדמת הבמה ועושה עוד צעד חשוב בדרך לתיקון החברה מהנגע הזה של הטרדות ופגיעות מיניות.
 12. אושר בקריאה שלישית: חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע”ט- 2018: החוק אוסר על צריכת זנות, מעשה בניגוד לאיסור זה יהיה עבירה מנהלית בהגדרתה בחוק והעובר עליה ייקנס בפעם הראשונה ב-2000 ש”ח וב-4000 ש”ח בעבירה חוזרת. החוק יאפשר במקרים מיוחדים הגשת כתב אישום שבצדו קנס שיכול להגיע לסכום של 75,300 ש”ח ואף לכלול רישום פלילי. מטרתה של קביעת העבירה המוצעת היא להביא לצמצום צריכת הזנות בישראל, לנוכח מאפייניה הפוגעניים. החוק יכנס לתוקף בעוד שנה וחצי שבה משרדי הממשלה יפעלו להשלמת שני המרכיבים המשמעותיים הנוספים: שיקום וחינוך. החוק נקבע כהוראת שעה לחמש שנים.

כנסת 19

 1. אושר בקריאה שלישית: חוק ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים: דיינים המכהנים כיום בבתי הדין, אחראים על הדרך בה אזרחי ישראל היהודים מתחתנים, מתגרשים ומתגיירים. הרכב הוועדה משפיע על אופי הדיינים הנבחרים, ובהתאם על אופיים וטיבם של שירותי הדת. טרם החוק, בוועדה ישבו 10 חברים ולא הייתה בה ולו אישה אחת. בעקבות החוק, יושבות 4 נשים בוועדה המונה 11 חברים, ובהן גם טוענת רבנית. גיוון תמהיל חברי הוועדה יביא למינוי דיינים מתונים יותר, שישקפו זרמים נרחבים יותר בציבור, ויתנו ביטוי גם למצוקות שחוות נשים בבתי הדין.
 2. אושר בקריאה שלישית: חוק ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי שופטים: התיקון לחוק יבטיח ייצוג הולם לנשים ע”י שריון ארבעה מקומות מבין תשעת חברי הוועדה לנשים. הוועדה למינוי שופטים היא מהוועדות החשובות במבנה הדמוקרטי של מדינת ישראל, (ובה לציבור הרחב אין זכות בחירה ישירה). החוק נועד להבטיח כי הוועדה תייצג את כלל החברה.
 3. אושר בקריאה שלישי :חוק מענק הסתגלות: חוק שתיקן את המצב הקיים בו נשים שיוצאות ממעון לנשים נפגעות אלימות זכאיות למענק מן המדינה ומקבלות אותו רק כחודשיים לאחר השחרור. התיקון לחוק קובע שהנשים יקבלו את המענק כבר ביום השחרור ויגביר את סיכוייהן להשתלבות וקיום עצמאי.
 4. אושר בקריאה שלישית: הנגשת נתוני שכר בפילוח לפי מגדר גם בחברות ממשלתיות: טרם החוק, רק משרדי ממשלה הציגו נתוני שכר בפילוח מגדרי. בעקבות החוק – חברות ממשלתיות, מחויבות לאסוף ולעבד נתוני שכר על פי מגדר, על מנת לפעול לצמצום פערי השכר בין נשים לבין גברים בעזרת שקיפות.
 5. אושר בקריאה שלישית: תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית שתמנע התנכלות למתלוננים/ות על הטרדה ופיטורים לא מוצדקים: במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה- נטל ההוכחה הוא על המעסיק ולא על המתלונן.
 6. אושר בקריאה שלישית: חוק שכר שווה לעובד ולעובדת: עובדת שמרוויחה פחות מעמיתיה  הגברים תוכל לתבוע פיצויים גם על הפרשי השכר וגם על עצם האפליה (בעקבות בג”ץ אורית גורן שגילתה שמרוויחה פחות מעמיתה על אף שביצעו את אותו התפקיד).
 7. אושר בקריאה שלישית: חקיקה שתבטיח ייצוג נשים ברשימות לרשויות המוניציפאליות: חוק לפיו מפלגות שרשימתן מורכבת לפחות משליש נשים, תקבלנה תוספת מימון של 15%.
 8. אושר בקריאה שלישית: הסדרת התדיינות משפטית בהליך הגירושים: מטרת החוק היא לסייע לצדדים לסכסוך משפחתי ליישב את הסכסוך בהסכמה במרכזי גישור שהמדינה מממנת לפני פניה להתדיינות משפטית, ובכך לצמצם את הסחבת הכרוכה בהתדיינות המשפטיות, את עגמת הנפש ואת העלות הרבה הכרוכה בכך. על פי החוק, עם הגשת הבקשה ייפתח הליך מקדמי שאליו יוזמנו בני הזוג במטרה לנסות להגיע להסכמות, ורק במידה ולא מצליחים ניתן יהיה לפנות להליך משפטי.

כנסים שדולות ואירועים:

 1. כנס בנושא חוק הסרטונים– 25.12.18- בכנס שיזמה ח”כ ד”ר עליזה לביא, בעקבות ריבוי המקרים של הפצת תכנים מיניים פוגעניים ברשתות החברתיות ובאינטרנט, מול אזלת היד של אכיפת החוק, עלה כי “חוק הסרטונים” אינו נאכף. 84% מהתלונות  נסגרו, ומתוך 643 תיקים שנפתחו, בעוון הפצת סרטונים בעלי תוכן מיני, הורשעו רק 17 נאשמים. חלפו 5 שנים מחקיקת החוק וניכר שהשינוי עדיין לא הוטמע בשטח – לא באכיפה, ולא במודעות. הכנס הסתיים באמירה ששיתופי פעולה בין משרדי הממשלה, גורמי אכיפת החוק וארגוני החברה האזרחית והעסקית, לצד אמירה ערכית וברורה של המחוקק, הם הכרחיים על מנת לשמור על הביטחון האישי שלנו ושל ילדינו. בכנס לקחו חלק נציגים מפרקליטות המדינה, מוקד 105 להגנת קטינים ברשת, משרד החינוך, יחידת הסייבר במשרד המשפטים, גוגל ישראל, נפגעי ונפגעות עברות רשת וארגוני החברה האזרחית והעסקית.
 2. כנס חירום בנושא לידות שקטות– 23.10.18- ביוזמת חברת הכנסת ד”ר עליזה לביא, לשינוי המדיניות ולהגברת המודעות ללידות שקטות וליישום הנוהל התקוע במשרד הבריאות. שנתיים חלפו מאז שחוק הלידות השקטות נכנס לתוקף שבעקבותיו זכויותיה ותנאיה של אישה שילדה לידה שקטה כבר מן השבוע ה-22 הושוו לתנאיה של יולדת שילדה תינוק בריא. הנוהל המקיף שנועד לתת מעטפת ותמיכה מרגע הבשורה על העובר שמת ועד הקבורה והשחרור לקהילה שהיה אמור להתפרסם ע”י משרד הבריאות ולהשלים את מערך התמיכה והליווי טרם פורסם והוא רחוק מיישום. בכנס הוצגו נתונים מתוך מחקר מקיף שביצעו ד”ר דני חורש המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן וגב’ מלכה נוקריאן, מחלקת נשים ויולדות, ביה”ח הדסה עין-כרם. בכנס השתתפו גם נציגי משרד הבריאות, משפחות שחוו לידות שקטות ועמותת חיבוק בשקט.
 3. כנס מצטרפות, מתמודדות, מנצחות- כינוס מיוחד לעידוד נשים ברשויות המקומיות– 18.6.18- כינוס מיוחד בהובלת ח”כ ד”ר עליזה לביא , בשיתוף עם קואליציית ‘מקומיות 2018′ (בהובלת עמותת כ”ן) בראשות ד”ר מזל שאול, שמטרתו להגביר הייצוג הנשי הדל בערים, ברשויות ובמועצות המקומיות, לעודד נשים נוספות להתמודד בבחירות הקרובות, ולדון בחסמים ובכלים מעשיים להגברת השוויון המגדרי בערים. באירוע השתתפו ראשות עיר ומועצה מכהנות, נשים מועמדות הרצות בבחירות הקרובות, נשות ואנשי ציבור, חברי כנסת ומובילי דעת קהל. בין המשתתפים : יו”ר הכנסת יואל יולי אדלשטיין, יו”ר סיעת יש עתיד ח”כ יאיר לפיד, ראש עיריית נתניה מרים פיירברג, מועצה אזורית יואב ד”ר מטי צרפתי- הרכבי, ראשת המועצה גני תקווה, הגב’ ליזי דלריצ’ה, ראשת העיר יהוד מונסון הגב’ יעלה מקליס, ראשת המועצה האזורית בני שמעון, ועוד עשרות מועמדות שהתמודדו לרשויות ולמועצות המקומיות בבחירות האחרונות.
 4. כנס בנושא הפללת לקוחות זנות בלשכת עורכי הדין: במסגרת מאבקה בזנות, קיימה ח”כ לביא כנס מיוחד בשיתוף עם לשכת עורכי הדין בנושא החוק להפללת צרכני זנות. הכנס התקיים לקראת פרסום המלצות הוועדה הבין-משרדית, הבוחנת את ההיבטים השונים הקשורים במדיניות של איסור צריכת זנות בישראל. בכנס השתתפו ראש לשכת עורכי הדין – עו”ד אפי נווה, מנכ”לית משרד המשפטים – עו”ד אמי פלמור, שופטת בית משפט השלום בתל אביב – רונית פוזננסקי, יו”ר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין – עו”ד אורי קינן, ד”ר אמיר שני מאוניברסיטת בן גוריון, עו”ס יעל גור – מנהלת מרפאת לוינסקי, ועידית הראל שמש – מייסדת ‘מיתוס – ליום שאחרי הזנות’
 5. כנס בהשתתפות קרול גיליגן: ח”כ לביא אירחה, לראשונה בכנסת, את פרופ’ קרול גיליגן – מחוקרות המגדר המוערכות והחשובות ביותר בעולם. במסגרת המחקר הרצתה פרופ’ גיליגן בנושא “הפוליטיקה של ההקשבה”. במסגרת הכנס נשאלה קרול על מקומן של נשים במגזר החרדי והדתי, על השוני המגדרי שהתקבע עוד בסדרי בראשית, על המתח והמורכבות בין מחקריה ובין המציאות בשטח כיום, על האתגרים של הדור הצעיר בעידן של רשתות ומדיה חברתית, הופעתן ביתר שאת של הפרעות אכילה, בעיות דימוי גוף ועוד.
 6. כנס בנושא תרומות זרע: חברת הכנסת עליזה לביא קיימה כינוס מיוחד בנושא הסדרת שוק תרומות הזרע בישראל, בהשתתפות אימהות, ילדים שנולדו מתרומות זרע, גורמי המקצוע, מנהלי בנקי זרע, אנשי הלכה ועוד. הדיון התקיים על רקע הפעילות להסדרתו בחקיקה של התחום הפרוץ בישראל, שכיום מתנהל ללא מאגר מאוחד וללא תנאי פיקוח ראויים. הכינוס העלה הסכמה בין כלל הגורמים בדבר דחיפות הסדרת הנושא, מתוך מטרה להימנע מפגשי אחאים (אחים למחצה לאותו תורם) וגילויי עריות.
 7. כנס שנתי לציון יום העגונה הבינלאומי: מדי שנה מקיימת ח”כ לביא אירוע לציון יום העגונה הבינלאומי החל בתענית אסתר. בשנת תשע”ו יזמה ח”כ לביא דיון בוועדה לקידום מעמד האישה בנושא “פערים בטיפול במסורבות גט בין בתי דין בארץ לבתי דין בחו”ל”. בשנת תשע”ז הוקדש הכנס לטיפול בבעיית הממזרים.
 8. כנס שנתי בנושא חברות חללי צה”ל – לקראת יום הזכרון: מדי שנה, לקראת יום הזיכרון, עורכת ח”כ לביא כנס לחברות חללי צה”ל, יחד עם העמותה לתמיכה נפשית בחברות חללי צה”ל, חברות החללים ונציגי ציבור.
 9. כנס חשיפת ממצאי סקר המיומנויות בכנסת: בתאריך 28.6.16 ערכה  ח”כ עליזה לביא, יחד עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כנס לחשיפת תוצאות סקר המיומנויות. סקר המיומנויות הינו סקר בין-לאומי שעורך ארגון ה OECDביותר מ-30 מדינות, שמטרתו לבחון האם לאוכלוסייה הבוגרת (בגיל 65-16) ישנם הכלים הנדרשים להתמודד עם אתגרי החברה והכלכלה במאה ה-21.
 10. כנס בנושא גיור – מיד עם פתיחת מושב הכנסת ה-20 יזמה ח”כ עליזה לביא כנס בנושא גיור אליו הוזמנו רבנים העוסקים בנושא, ארגונים, אנשי אקדמיה, נציגי הרבנות וחברי כנסת. בכנס שוחחנו על הנושאים הבוערים העומדים על הפרק והועלו הצעות שונות הנוגעות לסוגיה.
 11. כנס לזכרו של ג’ו בנקוב (15.2.16) – ח”כ עליזה לביא יזמה, יחד עם תנועת ישראל ביתנו העולמית, אירוע להשקת הספר של ג’ו בנקוב בעברית, בכנסת. ג’ו בנקוב היה סופר יהודי ניצול שואה, שכיהן כיו”ר הפרלמנט הנורבגי. באירוע השתתפו שר החוץ הנורבגי, שגריר נורבגיה בישראל ושגריר ישראל בנורבגיה.
 12. כנס צעירים בנושא קיצור השירות הצבאי – בעקבות הישגי מפלגת יש עתיד בנושא השוויון בנטל, נכנס לתוקף קיצור שירות של 4 חודשים למתגייסי יולי 2014. התקיים דיון מהיר לבקשת ח”כ עליזה לביא בנושא בוועדת הכלכלה וכן מתוכנן כנס צעירים בנושא שנועד לדון בהשלכות קיצור השירות וחגיגת ההישג.

הישגים פרלמנטריים וציבוריים

 1. יום מיוחד בכנסת בנושא תעסוקה המחר. בתאריך 2.2.16 יזמה ח”כ לביא בכנסת יום מיוחד בנושא אתגרי המחר בתעסוקה: חשיבה מחדש על השכלה והכשרה בעולם עבודה משתנה. ביום המיוחד התקיימו דיונים בוועדות השונות: פנים, כלכלה, ביקורת המדינה, חינוך, מעמד האישה, מדע וטכנולוגיה, מעמד הקשיש ובוועדת העבודה והרווחה. בנוסף, התקיים כנס בנושא “תעסוקה בישראל 2050” בו השתתפו פרופ’ אבי שמחון- יו”ר המועצה הלאומית לכלכלה, מיכל צוק- הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, פרופ’ דוד פסיג, עדינה בר שלום ופרופ’ אבי וייס. באותו יום הוגשו הצעות לסדר שהועברו לדיון בוועדת הכלכלה ועבר בקריאה טרומית הצ”ח עידוד נשים בעסקים.
 2. קביעת “נוהל חברה” בצה”ל – בעקבות מבצע “צוק איתן” התגייסה ח”כ לביא לסייע לחברות חללי צה”ל. הועלתה דרישה מצה”ל לכלול בהודעה על מות חייל צה”ל מסירת הודעה לחברתו או לבת זוגו. לאחר ועדה דחופה שכונסה ופעילות רבה הוחלט כי חיילות שחברן נפל בשדה הקרב, תהיינה זכאיות לקבל את ההודעה על כך ממפקדן, שגם ילווה אותן לביתן או לבית המשפחה. החיילות יהיו זכאיות גם לשבעה ימי חופשה מיוחדת לימי השבעה. בנוגע לחברות אזרחיות – ח”כ לביא ממשיכה לקדם את הנושא, כולל בהצעת חוק להשוואת תנאיהן של ארוסות החללים לזכויות חברות החללים שקיימו עימן משק בית משותף.
 3. יוזמה להכשרת קוסמטיקאיות לזיהוי סימני אלימות נגד נשים – בכנס השנתי של ארגון הקוסמטיקאיות באילת הוצגה היוזמה של ח”כ לביא להכשרת קוסמטיקאיות לזיהוי וטיפול בנפגעות אלימות במשפחה. מהלך זה יחייב את למידת הנושא בקורסים המקצועיים של משרד הכלכלה להכשרות של קוסמטיקאיות. הקוסמטיקאיות יוכשרו לזהות אלימות פיזית, מילולית וכלכלית נגד נשים מטופלות, יוכשרו לפנות לנשים אלו, לטפל בהן ובמקרה הצורך להפנות אותם לגורמים הטיפוליים המתאימים. בהמשך מתכוננת הרחבה של התכנית גם לבלניות.
 4. הנגשת מקוואות לבעלי מוגבלויות – בעקבות עבודה של חה”כ עליזה לביא, תקודם הצעת מחליטים בנושא הנגשת מקוואות ע”י השר לשירותי דת – ח”כ דוד אזולאי, והשרה לשוויון חברתי – ח”כ גילה גמליאל .כיום רק ב-30 מקוואות ברחבי הארץ קיימת גישה לבעלי מוגבלויות, ונשים רבות הסובלות ממגבלה פיזית, נאלצות לנסוע למרחקים ארוכים כדי להגיע למקווה מונגש.
 5. מורות חיילות – הובלת המאבק כנגד ביטול המסלול הירוק למורות חיילות. הצעת החוק שהגישה עליזה בנושא עלתה לוועדת השרים לענייני חקיקה ובעקבותיה תיקן משרד הבטחון את הצו כך שיכלול גם מורות חיילות.
 6. רכבת ירושלים – בעקבות הצעה לסדר היום שהגישה ח”כ לביא, פעל משרד התחבורה להקמת ועדה שתבדוק את הכשלים ברכבת דו”ח הועדה הוגש לשר ובעקבותיו תקיים ועדת הכלכלה דיון על הממצאים.
 7. עירוב באזור מלונות ים המלח – בעקבות שאילתה שהגישה ח”כ לביא בדצמבר 2016 לשר לשירותי דת בנוגע להיעדר עירוב באזור מלונות ים המלח, התחייב השר לפעול להקמת עירוב בהקדם. בנוסף, ח”כ לביא פנתה להתאחדות המלונות על מנת שיתגייסו גם הם לפתירת המשבר. בינואר 2017 הודיעה המועצה האזורית תמר שהוקם עירוב בכל אזור המלונות.
 8. ספורט נשים – הובלת המאבק לתקצוב ליגת העל לנשים בכדורסל. בעקבות המאבק הושג מתווה בין משרד החינוך התרבות והספורט לליגת העל לנשים לפיו סכום של 2.4 מליון ₪, שהובטח למנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל, יועבר  במלואו, והליגה חזרה לפעילות סדירה.
 9. התגייסות למאבק בתאונות הדרכים – ח”כ לביא יזמה דיונים בוועדת הכלכלה, ופנתה בשאילתות לשר התחבורה בנושא כבישים מסוכנים.
 10. הובלת התנגדות ציבורית להחלטה לעקר מתוכן את החלטת הממשלה בנושא גיור שהתקבלה בממשלה ה-33 – ח”כ לביא הגישה מכתב דחוף לראש הממשלה יחד עם הח”כ לשעבר אלעזר שטרן. למכתב כותבו גם שרת המשפטים, שר החינוך, השר לשירותי דת והיועץ המשפטי לממשלה על מנת למנוע את מחטף הגיור ויבטיח גיור מונגש וזמין עבור אלפי הממתינים.
 11. הגנה על טובלות במקוואות – בעקבות הצעת חוק שהניחה ח”כ לביא בכנסת ה-19 בנושא ושיח ציבורי ער, נעתר משרד הדתות לפנייתה של ח”כ לביא ופרסם נהלים חדשים שמאפשרים לכל אישה לטבול לפי רצונה ומנהגה תוך שמירה על פרטיותה. בכנסת ה-20 הניחה  ח”כ לביא שוב את ההצעה כתגובה להצעת החוק שהגיש גפני, שהגבילה משמעותית את חופש הטבילה של הנשים, ובעקבות מאבק בהצעה, גובש נוסח חדש שלא פוגע בפרטיות הטובלות.
 12. דיון רחב במליאת הכנסת בנוגע לאלימות משטרתית נגד יוצאי אתיופיה – בעקבות הכאתו של החייל דימאס פיקדה על ידי שוטר, ח”כ לביא יזמה הצעה דחופה לסדר בנושא אליה הצטרפו למעלה מחמישים ח”כים. בעקבות הדיון הועלה הנושא לסדר היום הציבורי והפרלמנטרי, התקבלו החלטות ברמה הממשלתית והנושא הועבר לדיון מעמיק במסגרת ועדות הכנסת.
 13. התגייסות כנגד ההחלטה שלא להאריך מינויו של הרב ריסקין – בעקבות ההחלטה שלא להאריך מינויו של הרב ריסקין בניגוד לנהוג, ח”כ לביא הוציאה קריאה ציבורית.
 14. הובלת מהלכים למען נשים בבתי הדין הרבנים –  ח”כ לביא מיצבה עצמה ככתובת לפניות בנושאים הקשורים לזכויות נשים בבתי הדין הרבנים.
 15. סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט – בעודה משתתפת בפאנל, ח”כ לביא עודכנה שאישה מסורבת גט מזה שנים הגיעה לארץ במיוחד לצורך קבלת גט לאחר שבעלה סוף סוף הסכים למתן גט. כשהגיע הבעל לבית הדין הרבני קבע בית הדין שאין נותנים גט בראש חודש וסירב לתת גט. ח”כ לביא פנתה במהרה למנכ”לית משרד המשפטים שאמונה על בתי הדין הרבנים ועירבה את התקשורת. הדיינים התרצו וניתן גט. כששמעה על אישה שבית הדין הרבני הכריז עליה כסרבנית גט והטיל עליה עונש מאסר ולבסוף היא הושמה בבית חולים כשהיא אזוקה למיטתה, סרה ח”כ לביא מיד לבית החולים, ביקרה אותה, שוחחה עם השוטרים במקום והביאה להתרת אזיקיה. בהמשך למדה שהיא אינה סרבנית גט וקישרה בינה לבין עורכות הדין של מרכז רקמן שייצגו אותה בבית הדין והביאו לגט בתנאים הוגנים.
 16. הובלת מאבקן של ארוסות חללי צה”ל – בנוסף למאבקי למען זכויות חברות החללים, פנתה ח”כ לביא במכתב לשר הביטחון על מנת להעלות את נושא ארוסות החללים הדתיות, שמשום השקפתן הדתית אינן יכולות להוכיח משק בית משותף המונע מהן הכרה כידועות בציבור. בהמשך אף הוגשה הצעת חוק.
 17. פעולה כנגד כתות פוגעניות – בעקבות פניית ציבור שהגיעה מהורים מיואשים, נכנס ח”כ לביא לעולם האפל של הכתות בישראל. הורים סיפרו לח”כ לביא על התנהלות מדרשת באר מרים המנוהלת ככת לכל דבר – הבנות מורחקות מהוריהן ומשנות לחלוטין את אורח חייהן. בעקבות התערבותה של ח”כ לביא שכללה פניות אישיות לכל המשרדים הרלוונטיים כמו גם לראש העיר ירושלים, הוצא צו סגירה למדרשה והרב המנהל את המקום נעצר. בעקבות המקרה, היא הניחה הצעת חוק בשיתוף עם חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס למניעת פעולתן של כתות פוגעניות.
 18. זכויות הסייעות – לאחר שעסקה בנושא גם במסגרת הכנסת ה-19, הודעתו של שר החינוך הנכנס נפתלי בנט לגבי הוספת סייעת נוספת בגני הילדים, פנתה אליו ואל שר האוצר משה כחלון ח”כ לביא במכתב הקורא להם לדאוג להעסקתן הישירה על ידי משרד החינוך, קידום ביטחונן התעסוקתי ותנאי העסקתן והבטחת זכותן לאיגוד בתוך ההסתדרות.
 19. אינטרנט בטוח – תופעת הביוש באינטרנט העסיקה את ח”כ לביא כבר במהלך הכנסת ה-19, עת הקדישה את יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים לנושא בריונות ברשת. בכנסת ה-20 היא ממשיכה ומטפלת בנושא. ח”כ לביא יזמה דיון מהיר בוועדת המדע והטכנולוגיה אליו הגיעו גם נציגי פייסבוק העולמית עמם נפגשה גם לשיחה אישית לאחר הדיון. יחד הם דנו באפשרויות אותן ניתן לקדם יחדיו למען אינטרנט בטוח ולא פוגעני לילדינו. ח”כ לביא קוראת להקמת מועצה ציבורית בישראל לאינטרנט בטוח.
 • תעסוקת נשים חרדיות – נשים חרדיות אשר אינן זוכות לייצוג בכנסת, זכו אצל ח”כ לביא לייצוג בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי כמשקיפות בכנסת ה-19. בכנסת ה-20 היא ממשיכה להיאבק למען זכויותיהן – לשכר הולם, לייצוג, למימון שוויוני של לימודיהן הגבוהים ועוד. ח”כ לביא עדכנה את שר הכלכלה אריה דרעי בכל הסוגיות הרלוונטיות והם פועלים בשיתוף פעולה על מנת למצוא פתרונות. הוגשה שאילתה בנושא לשר הכלכלה דרעי שהבטיח לדאוג לקידום זכויותיהן של הסייעות החרדיות.
 1. בעקבות דרישתה של ח”כ לביא להקמת רשות לאומית למניעת אלימות נגד נשים, הוקמה תת-וועדה בין משרדית של המשרד לביטחון פנים ומשרד הרווחה, למיגור האלימות במשפחה. לקראת הקמת הוועדה היא כינסה דיון מיוחד בפגרת הקיץ, כדי לשמוע על הכשלים ונקודות החולשה וכדי למפות את  הנעשה במשרדים, בגופים ובארגונים החברתיים העוסקים בתחום.
 2. ח”כ לביא התגייסה לפתור את משבר ליגת הכדורסל המקצוענית לנשים מול הטוטו. בעקבות ביטול חד צדדי של הטוטו את הסכם השיווק עם הליגה, שעמד על 2 מיליון שקלים, והשאיר את ענף כדורסל הנשים בישראל בפני שוקת שבורה, היא כינסה ועדה מיוחדת בפגרה. בדיון הדחוף שיזמה, דרשה ח”כ לביא מהטוטו וממנהל הספורט להחזיר את הכספים ולהגיע לפתרון מידי וקבוע. לאחר עבודה מאומצת ובשיתוף פעולה מלא עם יו”ר מנהלת הליגה, רו”ח איריס שטארק, גובש מתווה חדש להקצאת המשאבים באמצעות הטוטו ואתנה.
 3. קביעת נוהל המאפשר יציאה לדרך של תכנית בניית המעונות ויישום החלטת הממשלה. בזכות הנוהל ייבנו כבר בשלב הראשון 400 מעונות חדשים.
 4. סיוע לבני ובנות הזוג של חיילי המילואים שהשתתפו במבצע “צוק איתן” ונותרו בבית עם הנטל הכפול של העבודה וניהול הבית. כך למשל קיום מועדי ג’ ומועדים מיוחדים לסטודנטיות שהן אימהות שבן זוגן התגייס למילואים, ועוד.
 5. הוועדה לבחינת תקציב המדינה בראיה מגדרית בראשות יעל מבורך, שהוקמה בהמשך ליוזמה של ח”כ לביא, הציגה מסקנותיה והמלצותיה ואלה אושרו בהחלטת ממשלה.
 6. תקציב מגדרי – לאחר שבכנסת ה-19 הובילה ח”כ לביא להחלטת ממשלה שקבעה ניתוח מגדרי של תקציב המדינה, התקציב המגדרי נכנס לתוקף בכנסת ה-20 בתקציב 2015-2016.
 7. בוועדה לחוק רשות השידור דאגה ח”כ לביא למספר תיקונים מגדריים כשבראש ובראשנה הגדרת תפקיד השידור הציבורי כמשדר חדשות ונושאים על סדר היום תוך מתן ייצוג והתייחסות שוויונית לחלקי האוכלוסייה והמגדרים השונים, ייצוג הולם לנשים בוועדות הביקורת והאיתור, הקמת יחידה שתטמיע חשיבה מגדרית בתכנים ובתקצוב וכן הקמת צוות שמבטיח אי שידור תכנים פוגעניים.
 8. הקמת צוות משותף עם התאחדות התעשיינים במטרה לקדם שכר שווה בעולם העבודה. שיתוף הפעולה הוכרז במסגרת דיון מיוחד לציון 50 שנים לחוק שכר שווה.
 9. ועדה משותפת, של ועדת הכלכלה והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, אישרה את תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פרידת בני זוג. במקרה של פירוד, תינתן זכות השכירות בדירה הציבורית לבן הזוג שבחזקתו נמצאים רוב הילדים, להוציא מקרים בהם אחד מבני הזוג סובל ממוגבלות.
 10. מימוש זכאות דמי לידה –  פניה לביטוח הלאומי לאיתור 5,000 הנשים שלא מימשו את זכאותן לדמי לידה. 30 מיליון שקלים ששייכים להן כלואים בביטוח לאומי.
 11. הבטחת ייצוגן של נשים בוועדת לוקר לקביעת תקציב הביטחון ובוועדת המשנה לבחינת תקציב הביטחון בוועדת חוץ וביטחון, בוועדת פרי לשוויון בנטל ובוועדת ששינסקי לבחינת מדיניות משאבי גז ונפט בארץ.
 12. קידום ניסוחו והכנסתו לפועל של נוהל האוסר לבטח עובדים בחברות וארגונים שונים כנגד תביעות בגין הטרדות מיניות בשיתוף עם דורית סלינגר המפקחת על הביטוח באוצר.
 13. אישור תקנות למניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה, בהמשך לדיון ועדה שהתקיים בנושא לפני כשנה. התקנות מחייבות כל מוסד אקדמאי לקיים לפחות אחת לשנה פעולות הדרכה, להנגיש מידע לגבי אופן הגשת תלונה ולגבי אפשרויות הפניה לשירותי הסיוע. בנוסף, במוסדות גדולים ימונו לפחות 2 אחראים לכל אחד מסוגי העובדים במוסד. המוסדות יצטרכו לדווח גם לוועדה אחת לשנה.

עליזה כתבה את התקנות שהובאו לוועדה ואושרו.

 1. ח”כ לביא קיימה כנס מיוחד עם ח”כ מיכל בירן למען העובדים השעתיים בשיתוף פעולה עם הפורום לאכיפת זכויות עובדים.
 2. לראשונה הגיעו מנהלת השירות הלאומי והעמותות לדווח על התמודדות ודרכי טיפול במקרים של הטרדה מינית בוועדה למעמד האישה ולשווין מגדרי. בזכות דיוני הוועדה, אישרה המנהלת נוהל אחיד להתמודדות עם הנושא ותהיה חייבת בדיווח חד שנתי לוועדה.
 3. דיון מיוחד בהשתתפות שגריר בריטניה בישראל, מתיו גולד, בנושא מניעת אלימות מינית באזורי קונפליקט, והצהרת שרי החוץ של מדינות ה-G8 שאלימות מינית באזורי מלחמה היא הפרה בוטה של ועידת ז’נבה. הדיון התקיים במקביל ב-40 פרלמנטים ברחבי העולם.
 4. קוד אתי להתמודדות עם אלימות מינית בתקשורת – הקוד פורץ הדרך, שנוסח בשיתוף גופי תקשורת, אגוד מרכזי הסיוע, הרשות השנייה והמכון הישראלי לדמוקרטיה, נועד להבטיח התמודדות משותפת במקרים של מופעים תקשורתיים הכוללים אלימות מינית שעלולים לפגוע שנית בנפגעי עבירות מין ובציבור כולו.
 5. הבטחה של פיקוח על סרטוני פרסומת בעלי תכנים פוגעניים – לאחר בקשה לשינוי או הורדה של פרסומת פוגענית המפרסמת את רשות הדואר, ח”כ לביא ממשיכה בפעולות לפיקוח ורגולציה של תכני תשדירי פרסומת, בפרט לחברות ממשלתיות, ובמסגרת זאת כתיבה של קוד אתי לגופי התקשורת.
 6. אפליית נשים בצה”ל – בזכות פניה של עיתונאית נחשף כי משרד הביטחון, בגלל סיבות היסטוריות מימי הקמת המדינה לצד שיקולים כלכליים, נמנע מלהפריש לביטוח לאומי דמי לידה עבור הנשים המשרתות בשירותיו. בזכות פנייתה של ח”כ לביא לשר הביטחון, הנושא טופל וצה”ל מבטיח את דמי הלידה של המשרתות בשרותיו מול ביטוח לאומי.
 7. מעונות לנשים נפגעות אלימות  – בעקבות הסיור הראשון של ח”כ לביא בתפקידה כיו”ר הוועדה למעמד האישה, ובעזרת שר הרווחה, פתחנו פיילוט בו שלושה מעונות יפתחו דלתות גם לאימהות עם ילדים מתבגרים וכך תמנע הדילמה הקשה בהן האימהות עומדות בבחירה בין קבלת סיוע במעון לבין הישארות עם ילדיהן המתבגרים שאינם מורשים להצטרף אליהן למגורים במעון.
 8. מנהרות הכרמל– ח”כ לביא הגישה שאילתה דחופה לשר התחבורה בנושא המחירים הגבוהים במנהרות הכרמל. תשובת השר לא סיפקה את ח”כ לביא ובעקבותיה נשלח מכתב לשר האוצר ולשר התחבורה בבקשה לשנות את ההסכם שנחתם בין המדינה לחברת כרמלטון.
 9. פגיעות מיניות בחברה הדתית – בעקבות פרשת “הרב מהצפון”, בה התברר כי מנהיג קהילה, עזרא שיינברג, תקף מינית נשים בתוך הקהילה, נפגשה ח”כ לביא עם הרב שמואל אליהו. בהמשך לפגישה נוצרו שיתופי פעולה שהובילו להפקה של כנס רבנים בנושא טיפול בעבירות מין במגזר הדתי. בנוסף, נשלח מכתב לניצב דב ברקוביץ בנוגע להקמה של יחידה במשטרה המטפלת בנושא פגיעות מיניות במגזר הדתי והחרדי על מנת לתת מענה לרגישויות בנושא זה.
 10. בעקבות הצעה דחופה לסדר שהגישה ח”כ לביא בספטמבר 2015 בנושא שביתתם של בתי הספר הנוצריים, והישיבות בוועדת החינוך שהתקיימו בעקבותיה, החליטה הממשלה להעביר 50 מיליון ₪ לטובת בתי ספר אלו. בנוסף, הקים משרד החינוך ועדה בראשות ד”ר שמעון שושני לבדיקת הנושא. המלצות הוגשו במרץ 2016.
 11. הכשרת שופטים – לאחר מספר מקרים של התבטאויות בלתי ראויות של שופטים, כינסנו דיון מיוחד בוועדה לקידום מעמד האישה בהשתתפות שרת המשפטים ומנהל בתי המשפט. במסגרת הדיון הוחלט לקבוע הכשרה מיוחדת לשופטים בנושא הטרדות מיניות. בעקבות הדיון קיבלנו חוות דעת נחרצת וחד משמעית מנשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט אשר גרוניס, המבהירה את מחויבות בתי המשפט להגן על קורבנות תקיפה מינית.
 12. יישום החוק לעידוד שילוב נשים במקומות העבודה – פניות שהגיעו לוועדה הצביעו על כך שהחוק שנועד לעידוד של שילוב ועידוד נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים, לא מיושם בשטח מכיוון שבמשרד הכלכלה מתעכבים עם הוצאת תקנות ברורות בנושא. ח”כ לביא פנתה לשר הכלכלה נפתלי בנט, שהעביר לוועדה למעמד האישה לו”ז מפורט ומחייב להוצאת תקנות ליישום החוק.
 13. ח”כ לביא יזמה כנס בנושא הוועדות להפסקת הריון הפסקת הריון ביחד עם יו”ר מרצ, ח”כ זהבה גלאון, ובהשתתפות שרת הבריאות, יעל גרמן. בכנס נידונו עצם נחיצותם ואופן פעולתן.
 14. טיפול בסוגית השחיטה הכשרה בפולין – לאחר ביקור בפולין במהלכו נפגשה ח”כ לביא עם מספר רב של חברי פרלמנט פולנים, היא פעלה במרץ לשינוי החלטת הפרלמנט הפולני לאסור שחיטה כשרה בפולין. לאחר מאמצים רבים החליט ראש הממשלה הפולני על הקמת ועדה מיוחדת שתבחן כיצד לאפשר ליהודי פולין להמשיך ולבצע שחיטה כשרה.
 15. חיזוק הממונות על החוק למניעת הטרדה מינית והיועצות לנושא מעמד האישה ברשויות המקומיות – פניה לגורמים האמונים על מינוי והדרכה של הממונות והיועצות ומקביל חשיבה ופיתוח של תכני הדרכה חדשים להעצמת התפקיד.
 16. סיוע למתגיירות ולמתגיירים – ארגון כנס מיוחד שעסק במשבר הגיור ובדרכי הסיוע למתגיירים רבים שנתקלו בקשיים במהלך הליך הגיור. בין היתר נעשה ניסיון לעזור לשרה שניסתה להתגייר בארץ ללא הצלחה וטסה לרומא וחזרה לכאן כדי להתחתן וכן לאלין לוי, שבעקבות אמירות של הרב וייס והתנכלות הרבנות החליטה להפסיק את התהליך.
 17. הוזלה של האגרה על חתימת הסכם קדם נישואין – באמצעות הפניית שאילתה לשר הדתות שהחליט להוזיל את האגרה.
 18. ערבי לימוד משותפים לחילונים ודתיים – ארגון ערב לימוד בליל שבועות במועדון צוותא בתל אביב, אליו הגיעו אלפי משתתפים.
 19. לימוד תורה לנשים – ח”כ לביא הביאה לשינוי מבחני התמיכה של משרד החינוך וכיום גם נשים יכולות ללמוד תורה ולהיות זכאיות לקצבה לפי קריטריונים המותאמים לצרכיהן. תכניות ללימוד תורה לנשים יוכרו החל מ-24 שעות אקדמיות, בהשתתפות של מינימום 15 נשים ותוך הגדלת הניקוד להן הן זכאיות באופן שמגדיל את גובה התשלום. השינוי נעשה מתוך ההבנה שנשים יכולות להתפנות לפחות זמן עבור הלימוד )בדומה למשרת אם) ולכן נדרשת ההתאמה לפחות שעות לימוד אקדמאיות כדי לקבל את ההכרה, ובינתיים (עד שנשנה גם זאת יחדיו) יש פחות נשים לומדות במסגרות כאלו.
 20. הקמת תת ועדה בנושא סחר בנשים וזנות– הקמה מחודשת של תת הוועדה בנושא סחר בנשים ולראשונה הרחבה וצירוף של נושא הזנות לסמכויות הוועדה. בכנסת הנוכחית עומדת בראש ועדת המשנה לעניין זה.
 21. העברת כסף לשיקום נשים ב”סלעית” – ח”כ עליזה לביא נפגשה עם בכירים בביטוח הלאומי וסיכמה עמם על העברת כסף לשיקום נשים ב”סלעית”, מעבר לתקציב של משרד הרווחה לנושא. הכסף מיועד עבור כל אישה שעוברת את הליך השיקום במוסד .פרויקט “סלעית” הינו פרויקט עירוני שהוקם כחלק מפרויקט לאומי למיגור הזנות על כל היבטיה, ומתן מענה טיפולי הולם לנשים הלכודות במעגל הזנות. הוא משמש כפרויקט טיפולי ושיקומי לנשים.
 22. סיוע במניעת סגירת מרכז קהילתי של יהודי הונגריה בשיתוף פעולה עם הסוכנות  היהודית.
 23. ביטול חקירת מתגיירים שמבקשים להירשם לנישואין – לאחר שאילתה שהופנתה לשר הפנים בנושא, החליט השר להוציא הנחיות ברורות האוסרות על רשמי נישואין לתחקר את המבקשים להינשא על חייהם האישיים.
 24. הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי הרחיבה את שמה, שודרגה והפכה לאחת הוועדות המרכזיות והפעילות בכנסת, כשכמות הדיונים וההישגים שלה הוכפלו בהשוואה לקדנציות קודמות.
 25. ייצוג בוועדה לקידום מעמד האישה למשקיפות – נשים שלא זוכות לנציגות ראויה בכנסת, ובהן בעיקר נשים חרדיות וערביות כמשקיפות. הקמת פורום חרדיות שמלווה באופן ארוך טווח את פעילות הוועדה, מעלה נושאים על סדר היום ומשפיע.
 26. הקמת הוסטל לקורבנות סחר בבני אדם שהגיעו מגבול מצרים – העברת מיליון וחצי שקלים  לצורך בניית הוסטל בליווי אנשי מקצוע טיפוליים לטובת קורבנות סחר בבני אדם המגיעות לישראל דרך גבול מצרים, מאזור חצי האי סיני.
 27. ציון יום האישה 2014 בכנסת בסימן התנהלות כלכלית נכונה לנשים – בהשתתפות חברות הכנסת,  ומנכ”לית אינטל, קיום פאנל בנושא עם נשות עסקים ונשות תקשורת מצליחות והצגת הופעת אימפרוביזציה של אימהות חד הוריות בנושא, במשכן הכנסת.
 28. ציון יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים 2014 בסימן התמודדות עם האלימות כלפי נשים ברשתות החברתיות.
 29. קידום נשים ונערות במדע – ליווי של הקמת הצוות לקידום נשים במדע וטכנולוגיה.
 30. בעקבות דרישת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי רכזות השירות הלאומי-אזרחי יעברו הכשרה למניעה וטיפול בהטרדות מיניות. בנוסף, רק גוף שמינה ממונה על הטרדות מיניות יקבל תקני שירות לאומי.
 31. חלופה אשפוזית לנפגעות אונס-בעקבות פעילותה של ח”כ לביא כיו”ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי נפתח בספטמבר 2015 מרכז חדש בתנאי פנימיה לנפגעות תקיפה מינית, שעד כה נאלצו להתאשפז במוסדות פסיכיאטריים רגילים שלא נתנו להן את המענה המיוחד שנזקקו לו, ובכך הגדילו את הטראומה.
 32. השתתפות במאבק העיקש ורב השנים להעסקה ישירה של האחיות הבית ספריות. ביום 20.7.15 הגיעו משרד האוצר והסתדרות העובדים להסכם היסטורי בעניין אופני ההעסקה במגזר הציבורי, והוחלט על קליטת אלפי עובדים בהעסקה ישירה. ביניהם, גם 375 אחיות בריאות התלמיד שישובו לחיק המדינה לאחר שנים רבות של מאבק נחוש בגזירת ההפרטה. מעתה לא ירמסו עוז זכויותיהן של אחיות בתי הספר. הן לא יחוו פיטורים בכל חופשת קיץ ולא יאבדו עוד ימי חופש וימי מחלה במעבר בין חברות קבלן. קליטת האחיות צפויה להתבצע במהלך שנת 2016.